Vedtægter

§1 Status og hjemsted
Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Nordfyns Kommune.

Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn.

Organisationen har hjemsted i Nordfyns Kommune.

§ 2 Formål og virke
Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Nordfyns Kommune.

Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalsamfundene/lokalrådene i Nordfyns Kommune med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund.

Organisationen kan fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Nordfyns Kommune og øvrige relevante myndigheder og organisationer.

Hent hele dokumentet: Klik her