Nyheder

Denne hjemmeside bliver ikke opdateret med nyheder fra Landdistriktsrådet Nordfyn. Se i stedet vores side på Facebook

11-08-2021

Indbydelse til årsmøde 

Kære lokalråd

 Vi afholder årsmøde i landdistriktsrådet den 8. september kl. 19.00 i Skamby multihus.

 Vi starter med følgende foredrag af Annette Aagaard Thuesen, Center for landdistriktsforskning ved SDU:

 ”Et indlæg om deres lokalrådsundersøgelse, og hvordan man skaber udvikling i lokalsamfund”.

 Derefter afvikles årsmødet.

 Dagsorden for årsmødet:

1.      Åbning af mødet ved formand.

2.      Valg af stemmetællere og dirigent.

3.      Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Godkendelse af budget for det løbende år.

6.      Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.

7.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år.

8.      Valg af 2 suppleanter for 1 år.

9.      Valg af 2 revisorer.

10.  Eventuelt.

 Evt. forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 7 dage før årsmødet for behandling på førstkommende årsmøde.

 For at modtage det årlige støttebeløb på 5.000 kr. skal lokalrådet deltage med mindst 2 repræsentanter til årsmødet, samt statusskema og referat fra sidst afholdte generalforsamling skal indsendes til sekretæren på mail niels1741@gmail.com.

 Skabelon til årsrapport findes på hjemmesiden.

 Bemærk at alle interesserede fra lokalsamfundene må deltage i årsmødet, men kun de to repræsentanter fra lokalrådet har stemmeret.

 På bestyrelsens vegne

Kaj Hovhave og Niels H Nielsen

 

3. oktober 2020

Nordfyns Landdistriktsråd indkalder til Årsmøde tirsdag den 20. oktober 2020 i Skamby Multihus kl. 19-21.30
Årsmødet skulle have været afholdt i maj/juni, men måtte ekstraordinært udskydes på grund af Corona/Covid-19.
 
Program for aftenen
19.00 – Velkomst v. formanden og introduktion til aftenens program
19.10 – Oplæg v. Claus Grøngaard, Tankegang: FN’s verdensmål i hverdagen
20.10 – Kort pause til at hente sandwich og øl/vand
20.30 – Generalforsamlingen starter
1. Åbning af mødet ved formand.
2. Valg af stemmetællere og dirigent.
3, Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Se her: link
5. Godkendelse af budget for det løbende år.
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt
21.15 - Afslutning
 
Forslag til behandling på årsmødet skal indsendes til formanden senest 7 dage før årsmødet.
Landdistriktsrådet opfordrer alle, der har lyst til at stille op til bestyrelsen samt til posterne som revisorer og suppleanter til at melde sig på banen. Dette kan også gøres på aftenen.
 
Vi serverer en sandwich samt lidt at drikke under mødet. Der vil være sprit og mundbind til rådighed. Du er også velkommen til selv at medbringe sprit og mundbind.
 
Kontaktoplysninger: Formand for Landdistriktsrådet Kaj Hovhave Kaj.hovhave@hotmail.com
 
Tid og sted: Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19-21.30. Adresse: Skamby Multihus, Torupvej 59, 5485 Skamby.

20. maj 2018

Indkaldelse til årsmøde Klik her

Forslag til vedtægtsændringer Klik her

29. april 2017

Indkaldelse til årsmøde Klik her

10. maj 2016

Indkaldelse til årsmøde  Klik her

5. maj 2015

Indkaldelse til årsmøde Klik her

3. juli 2014

Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye samarbejdsaftale mellem Nordfyns Kommune og Landdistriktsrådet. Se den her: Samarbejdsaftale mellem Landdistriktsrådet og Nordfyns Kommune.docx

25. maj 2014

Indkaldelse til årsmøde Klik her

29. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. oktober 13 Klik her

29. august 2013
Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2013. Klik her

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juli 2013. Klik her

17. juni 2013
Referat fra årsmøde, den 6. juni. Klik her

21. maj 2013
Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde og årsmøde den 6. juni 2013.
Indkaldelse: Klik her.
Årsregnskab 2012: Klik her
Alle lokalråd bedes udfylde statusskemaet  inden repræsentantskabsmødet: Klik her

Referat fra møde med kommunen den 15. maj 2013. Klik her

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. maj 2013. Klik her

13. april 2013
Filmfest, ”Vores sted” den 4. april forløb fint og der var en rigtig god stemning. Der var præmier til alle 5 film, men det var Krogsbølle, som løb med 1. præmien. Se billeder mm. på www.nordfynstema.dk

Se de 5 film: Klik her

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2013. Klik her

Artikel fra Nordfynstema: Landdistriktsrådet Nordfyn - lokalsamfundenes fælles stemme Klik her

3. marts 2013
Referat fra bestyrelsesmøde den 12. februar 2013. Klik her

17. februar 2013
Referat fra opfølgningsmøde med kommunen den 24. januar 2013. Klik her

21. januar 2013
Referat fra bestyrelsesmøde den 20. november 2012. Klik her

27. november 2012
Referat fra møde med kommunen den 22. oktober 2012, jf. samarbejdsaftale. Klik her

10. oktober 2012
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 25.9.2012. Klik her

12. juni 2012
Referat fra årsmøde, den 6. juni. Klik her

7. juni 2012
Indbydelsen til kommunens landsbysamfund om at deltage i konkurrencen om at blive Ӂrets Landsby 2012. Klik her

5. maj 2012
Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde og årsmøde den 6. juni 2012. Klik her
Forslag til  ændrede vedtægter: Klik her

Alle lokalråd bedes udfylde statusskemaet  inden repræsentantskabsmødet: Klik her

5. maj 2012
Erhvervs- og Udviklingsudvalget har den 12. april godkendt samarbejdsaftale mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Landdistriktsråd.  Se aftalen: Klik her

23. marts 2012
Nordfyns Landdistriktsråd og Nordfyns Kommune er gået sammen med Otterup Produktionsskole om et projekt, der går ud på at få Nordfyns mange små og aktive lokalsamfund til at fortælle den gode historie om sig selv.
Læs pressemeddelelse: Klik her
Læs projektbeskrivelse: Klik her.

21. februar 2012
Nordfyns Kommune giver tilsagn om tilskud til Ore Sogns Lokalråd, så det kan komme med i projekt "Blomstrende landsby". Læs mere: Klik her 

17. oktober 2011
Læserbrev om skolestrukturen. Læs mere: Klik her