Om Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn. Organisationen har hjemsted i Nordfyns Kommune.

Landdistriksrådet bestyrelse sammensættes af lokalrådene på Nordfyn.


Formål

Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Nordfyns Kommune.

Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalsamfundene/lokalrådene i Nordfyns Kommune med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund.

Organisationen kan fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Nordfyns Kommune og øvrige relevante myndigheder og organisationer.


Folder

Hent (en lidt ældre) folder om Landdistriktsrådet i pdf-format: Klik her


Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Landdistriktsråd: Klik her


Sagsgang

sagsgennemgang


Louis Vuitton OutletLouis Vuitton ShoesLouis Vuitton HandbagsLouis Vuitton Purseshttp://helpfightpancreaticcancer.org/images/master/louis-vuitton-outlet.html
replica watchesfake watchesswiss replica watchesreplica watches auhttp://helpfightpancreaticcancer.org/images/master/replica-watches.html